ข่าวสารประจำวัน

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กองการศึกษาฯ อบจ.สระบุรี อ่านต่อ

กิจกรรมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ

อ่านทั้งหมด


โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ก่อตั้งขึ้นโดยการบริจากที่ดินของ นายใช้ ทองใบ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2482 มีนักเรียน 36 คน มีนายเมือง ขัณฑชวนะ เป็นครูใหญ่การพัฒนาการของโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ บริการการศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นสากล โดยปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6

อ่านย้อนหลัง...
ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังงหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ที่ https://drive.google.com/open?id=1BZK0ycDl_bnm7ZQQtQH13sBcK9u9_mD4

อ่านต่อ

สิงหาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
ขณะนี้วันที่ 09/08/2565


กิจกรรมทั้งหมด


กองการศึกษาฯ อบจ. สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม